Fortolling

Skal du sende varer inn og ut av Norge? Da trenger du god oversikt! Det er nemlig ulike type avgifter for ulike typer varer når det kommer til toll, merverdiavgift og særavgifter.
Kontakt oss
Profrakt gjør det enkelt for deg som importerer og eksporterer varer
I samarbeid med partner har Profrakt nå gjort det enkelt for deg som importerer og eksporterer varer mot B2C og B2B-markedet. Hvis du har et godt underlag og rutiner for faktura, lisenser og opprinnelsesbevis, kan fortollingspapirene automatiseres i Profrakt-modulen for import av varer.

Når det gjelder eksport av varer fra Norge til Europa, og da gjerne til forbruker, så har Profrakt andre ulike muligheter som vil gjøre denne prosessen enkel.

Kom i gang med fortollingen!
For å komme i gang med å automatisere fortollingen vil det kreve en kort kartlegging av hva som sendes og hvordan rutinene skal være. Deretter aktiveres fortollingsmodulen i Profrakt og man vil gjøre store tidsbesparelser for fremtiden ettersom prosessen automatiseres mot speditør og transportør.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.