Lagerhåndtering (WMS)

En av de viktigste suksessfaktorene for nettbutikker i vekst, er effektiv og god lagerhåndtering.
Kontakt oss
For å sikre gode rutiner er man avhengig av gode tekniske systemer som tar høyde for ulike behov, og som  automatiserer prosesser man tidligere gjorde manuelt. Dette sparer og frigjør en stor mengde med tid som du  heller kan bruke til å videreutvikle din bedrift på andre områder.
Har du vurdert å la noen andre drifte lagerhåndteringen for deg? Les mer om Tredjepartslager.
Lagersystemet i Adminpanel gir full oversikt over alle nødvendige data som kreves for å effektivisere sirkulasjonen på lager. Den sømløse integrasjonen mot regnskapssystemer, samt innkjøp, gjør at man hele tiden forholder seg til oppdaterte tall, og kan ta beslutninger basert på den faktiske situasjonen fremfor antakelser.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.