Tredjepartslager (3PL) til alle

Et alternativ til å drifte lageret selv har vært å bruke tredjepartslager, men det har tradisjonelt vært vanskelig å vite om det lønner seg økonomisk på grunn av uoversiktlige prismodeller. Inntil nå.
For alle nettbutikker er effektiv lagerdrift med gode rutiner for varemottak, plukk og pakk, og ikke minst returhåndtering ekstremt viktig. Det er også ekstremt tidkrevende. Ofte krever det en så stor del av de interne ressursene at det påvirker andre områder av driften negativt. Slik trenger det ikke å være.
Profrakt har direkte tilgang på 30 000 kvadratmeter med lagerplass, både for manuell håndtering og robotlager med Autostore.
Dette er lagre som driftes av profesjonelle aktører innen tredjepartslager, og som nå tar i bruk moderne teknologi utviklet av Profrakt og Adminpanel

Profrakt 3pl endrer markedet

Ved bruk av data fra hele verdikjeden gir vi nettbutikker oppdaterte tall slik at de kan ta gode beslutninger for videre vekst. I tillegg gir dette muligheten til en forutsigbar prismodell som endelig gjør det mulig for alle å sette ut lageret.

Inkludert plukk, pakk, emballasje
Ingen etableringskostnad
Ingen kostnad for lagring
Ingen kostnad for varemottak
Ingen  kostnad for antall varelinjer

Enkel matematikk

Denne prismodellen gjør at alle vet hva man faktisk betaler for, og kan budsjettere deretter.

Har du for eksempel 5000 ordre i året så koster det 275 000 kr eks.mva for lagerhåndteringen med Profrakt 3pl

En åpenbar fordel

Når du beregner inn besparelsene på leiekostnader, strøm, personale, og ikke minst den tiden som frigjøres til å fokusere på andre aspekter av virksomheten, kan gevinsten være betydelig.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld din interesse for tredjepartslager i skjemaet under og vi tar kontakt for direkte oppfølging.